logo


Oslo Mesterturnering nr.2
Sist endret 2014-11-21 10:25:05
mester-ikon 23. Januar 2015

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Fredag 23.01.2015 og starter klokken 18.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i ientry.

Matchformat

FTBG System dobbel elimination.

Matchlengder

Alle runder : 5 poeng.


Poengfordeling

Mesterturneringer utenom tirsdager genererer Mesterpoeng og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 10 minutter i banken + 10 sekunder delay.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND