logo


Oslo Mesterturnering nr.4
Sist endret 2015-02-24 09:55:02
mester-ikon 24. Februar 2015

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 24.02.2015 og starter klokken 18.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i ientry.

Matchformat

  • Hoved, Challonge singel elimination.
  • Oppsamling.1, ftbg singel elimination for de 8 foerste som taper i runde.1 eller runde.2.
  • Oppsamling.2, ftbg singel elimination for de resterende som taper i runde.1 eller runde.2.
  • Finale oppsamling, vinner oppsamling.1 vs vinner oppsamling.2

Matchlengder

Hoved, runde.1-runde.3 : 7 poeng.
Hoved, Runde.4 ---> : 5 poeng.
Oppsamling.1, Runde.1 og runde.2 : 5 poeng.
Oppsamling.1, Runde.3 : 3 poeng.
Oppsamling.2 : 3 poeng alle runder.
Finale oppsamling : 3 poeng.


Poengfordeling

Mesterturneringer paa tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 10 minutter i banken + 10 sekunder delay, for matchlengder paa 5 eller 7 poeng. Bronsteintid, 4 minutter i banken + 10 sekunder, for matchlengder paa 3 poeng.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND