logo


Oslo Mesterturnering nr.12
Sist endret 2015-12-07 13:55:25
mester-ikon 18. Desember 2015

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Fredag 18.12.2015 og starter klokken 18.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i entry.

Matchformat

ftbg trippel eliminasjon.

Matchlengder

Matchlengder (4-8 spillere)


Alle runder : 5 poeng.

Matchlengder (9-16 spillere)


Runde.1 - Runde.4 : 5 poeng.
Runde.5 til 2 gjenstaar : 3 poeng.
Naar 2 gjenstaar : 5 poeng, hvis begge har 2 tap. Det spilles 3 poenger helt til 2 stk har 2 tap. Om en spiller taper sin tredje kamp er denne 3-poengeren finalen.

Matchlengder (17-32 spillere)


Runde.1 - Runde.3 : 5 poeng.
Runde.4 til 2 gjenstaar : 3 poeng.
Naar 2 gjenstaar : 5 poeng, hvis begge har 2 tap. Det spilles 3 poenger helt til 2 stk har 2 tap. Om en spiller taper sin tredje kamp er denne 3-poengeren finalen.

Poengfordeling

Mesterturneringer utenom tirsdager genererer Mesterpoeng og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2 minutter/poeng i banken + 10 sekunder delay,

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner mobilnummer 48954637
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND