logo


Oslo Mesterturnering nr 1
Sist endret 2009-01-13 21:52:44
mester-ikon 18. Januar 2009

Dato: Søndag 18 januar.
Sted: Bridgesenter Vest, Sporveisgata 31
Start: Klokken 14.00. Påmelding/registrering seinest kl 13.45.
Turneringsform: Monrad eller gruppespill med kamplengder 5 eller 7. 4 eller 8 videre til hovedcup med kamplengder 7/9/11 (kvart/semi/finale). Resten til oppsamlingscup med kamplengder 5 (7 i finalen). Hvis innledende gruppespill, blir det seedet 1 eller 2 spillere i hver gruppe.
Startavgift: Kr 100 (hvorav kr 30 til mesteravgift og kr 20 til lokalleie). Premiefordeling slås opp i spillelokalet.
Frivillig sidebet: Kr 100. Premiefordeling blir 50%, 30% og 2x10% til hhv vinner, finalist og semifinalister
Klokkebruk: Hvis tilgjengelig kan turneringslederen sette inn klokke i enkelte kamper. Det vil da bli brukt "Bronsteintid" med 14 sekunder pr trekk og 1,5 min pr poeng i tidsbanken. Ved første tidsoverskridelse vil man få ytterligere ett minutt i tidsbanken og kampen fortsetter. Ved andre tidsoverskridelse tapes kampen.
Hvis dette er teknisk vanskelig å håndtere, vil det isteden bli gitt 2 minutter pr poeng i tidsbanken, men da tapes kampen ved første tidsoverskridelse. Hvis en av spillerne ber om det, vil klokke bli brukt i vedkommendes kamp. Men turneringslederen har førsteretten til å disponere ledige klokker.
Mobil til turneringsleder: 91 38 90 25 (Fred Westerby)
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND