logo


Oslo Mesterturnering nr 2
Sist endret 2009-03-09 21:18:25
mester-ikon 14. Mars 2009

Dato: Lørdag 14 mars
Sted: Bridgesenter Vest, Sporveisgata 31
Start: Dørene åpnes kl 12.00. Påmelding/registrering seinest kl 13.00. Start straks deretter.
Turneringsform: Monrad eller gruppespill til 5 eller 7 poeng. 4 eller 8 spillere videre til hovedcup med kamper til 7/9/11 poeng (kvart/semi/finale). Resten til oppsamlingscup med kamper til 5 poeng (7 i finalen). Hvis innledende gruppespill, blir det seedet 1 eller 2 spillere i hver gruppe.
Startavgift: Kr 100 (hvorav kr 30 til mesteravgift og kr 20 til lokalleie). Premiefordeling slås opp i spillelokalet.
Frivillig sidebet: Kr 100. Premiefordeling blir 50%, 30% og 2x10% til hhv vinner, finalist og semifinalister
Ekstrapremie: Hvis det deltar minst 3 nykommere, settes det opp gratis medlemskap i Oslo backgammonklubb for 2009 (verdi kr 150) som ekstrapremie til den beste av disse. Deltar minst 6 nykommere blir det to slike premier, osv.
Klokke: Hvis tilgjengelig kan turneringslederen sette inn klokke i enkelte kamper. Det vil da bli brukt "Bronstein-tid" med 14 sekunder pr trekk og 1,5 min pr poeng i tidsbanken. Ved første tidsoverskridelse vil man få ytterligere ett minutt i tidsbanken og kampen fortsetter. Ved andre tidsoverskridelse tapes kampen.
Hvis dette er teknisk vanskelig å håndtere, vil det isteden bli gitt 2 minutter pr poeng i tidsbanken, men da tapes kampen ved første tidsoverskridelse.
Hvis en av spillerne ber om det, vil klokke bli brukt i vedkommendes kamp. Men turneringslederen har førsteretten til å disponere ledige klokker.
Kvalifisering til Oslo-finale: Vi minner om at mesterturneringene i Oslo i 2009 gir poeng som fører de 16 beste til en Oslo-finale (se nyhetsartikkel)
Mobil til turneringsleder: 91 38 90 25 (Fred Westerby)

TA MED BRETT hvis du har.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND