logo


Oslo Mesterturnering nr. 5
Sist endret 2009-05-21 14:38:52
mester-ikon 25. Mai 2009

Dato: Mandag 25. mai
Sted: Kristiania Bar & Cafe (i Østbanehallen)
Start: Påmelding kl 16.30-17.00. Start kl 17.00.
Added: Det blir kr 500 i added premie.
Turneringsform: En runde til 9 eller 11 for alle. Ingen seeding. Vinnerne til hoved. Taperne til oppsamling. (Kampene i oppsamlingen går til 5 poeng, men 7 poeng i finalen.)
Program og veiledende tidsplan for 1. runde og hoved


4 - 16 deltakere 17+ deltakere
1. runde 11 poeng 17.00-18.50 9 poeng 17.00-18.30
Trekn. cup - 18.50-19.00 - 18.30-18.40
8. dels - 5 poeng 18.40-19.20
Kvart 7 poeng 19.00-20.10 7 poeng 19.20-20.30
Semi 7 poeng 20.10-21.20 7 poeng 20.30-21.40
Finale 9 poeng 21.20-22.50 9 poeng 21.40-23.10
Startavgift: Kr 100 hvorav kr 30 er mesteravgift. Premiefordeling 45%-20%-10%-10%-15% til hhv vinner-finalist-semi-semi-oppsamlingsvinner.
Frivillig sidebet: Kr 100. Alt tilbake i premier og fordeles med 60%-30%-10%.
Ekstra (frivillig) sidebet for oppsamlingen: Kr 50. Alt tilbake i premier og fordeles med 70% og 30%.
Klokke: Hvis tilgjengelig kan turneringslederen sette inn klokke i enkelte kamper. Det vil da bli brukt "Bronstein-tid" med 14 sekunder pr trekk og 1,5 min pr poeng i tidsbanken. Ved første tidsoverskridelse vil man få ytterligere ett minutt i tidsbanken og kampen fortsetter. Ved andre tidsoverskridelse tapes kampen.
Hvis begge spillerne er enige om det, kan klokke brukes (hvis tilgjengelig). Men ellers er det turneringslederen som bestemmer i hvilke kamper det skal brukes klokke.
HUSK Å TA MED BRETT !

Fred Westerby (91389025)
Turneringsleder
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND