logo


Sist endret 7. Januar 2022 11:59
Kvalifiseringen til Mestermøtet er og har vært urettferdig. Som en konsekvens har klubber og spillere med jevne mellomrom boikottet mesterturneringer på grunn av forskjellsbehandlingen regelverket medfører. I kraft av vedtakene som ble gjort på fjorårets Generalforsamling så innfører sentralstyret store endringer. Mesterturneringer vil foruten NM og bymesterskap gå online. Samtidig implementeres Mellomturneringer og Begynnerturneringer i konseptet.
Les mer...
Sist endret 6. Januar 2022 09:53

Hvem er denne Kongen og disse Prinsene?

Kongen er Norges ubestridte bymesterkonge, Sondre Rike (bildet over)!

Rune Færevåg er bymester Prinsen, Karl er finale Prinsen (flest finaler) og Stein Welle er prosent Prinsen (størst vinstprosent pr spilte finale)
Les mer...

Sist endret 4. Januar 2022 06:06
Ibgk har på styremøte i dag besluttet å trekke oss fra mestermøtekonsptet. Begrunnelsen for dette er at det ikke er like nok konkurransevilkår samt at det er ekskluderende for geografisk perifere spillere/medlemmer.
Les mer...
Sist endret 4. Januar 2022 06:05

Nelson Mandela famously said “A Critical independent and investigative press is the lifeblood of any democracy”. There is wisdom behind these words. 3 notable things have happened in our world this year. 1) Donald Trump was sent back to kindergarten, 2) UFO’s were declared REAL by the Pentagon and 3) North Norwegian players were excluded from the Norwegian backgammon community. This article will focus on the last of the three.
Les mer...


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND