Bodø Backgammonklubb arrangerer Mestermøtet 2008 lørdag 24.januar 2009. I nyheten kan du lese mer om turneringsformat, tidspunkter, lokaler og noe annet. Velkommen til Bodø!">
logo


Velkommen til Mestermøtet 2008
Av Arne Kristian Nordhei, turneringsleder Mestermøtet 2008, 22. Desember 2008 10:16
Sist endret 22. Januar 2009 21:40
 
Bodø Backgammonklubb arrangerer Mestermøtet 2008 lørdag 24.januar 2009. I nyheten kan du lese mer om turneringsformat, tidspunkter, lokaler og noe annet. Velkommen til Bodø!


Presidenten ringte rundt nyttår til de kvalifiserte, og 16 stykker er nå klare til Mestermøtet 2008. De 16 spillerne fra 7 ulike klubber er presentert i en egen artikkelserie. BBgK gleder seg veldig til arrangmentet, og vi er svært stolte over endelig å være arrangør for turneringen hvor kremen av norske spillere skal være med. Vi vil prøve å legge mest mulig til rette for at deltakerne skal få en svært god opplevelse.

Turneringsformatet vil i år være noe anderledes enn tidligere. Mer om dette under. BBgK gratulerer alle de kvalifiserte med plassen.

OM TURNERINGEN

De kvalifiserte er Karl Frogner (Oslo), Linda G. Opheim (Åsgårdstrand), Rune Færevåg (Bergen), Thorleif Reisvold (Stavanger), Nils Bakke (Bodø), Dagfinn Snarheim (Trondheim), Farzin Aarabi (Stavanger), Are Karlsen (Åsgårdstrand), Jon Kristian Røyset (Tromsø), Hall Skåra (Oslo), Frode Bull Jæger (Tromsø), Lena Jensen (Bodø), Jostein Flood (Oslo), Øyvind Bjørkås (Bodø), Fred Westerby (Oslo) og Halvor Losnedahl (Bergen).

Det spilles 4 runder Monrad, kamplengden 15 poeng i hver runde.

Det har ikke kommet nye klokkeregler, så vi bruker de eksisterende (5 min pr poeng + 10 min).

Vi trekker første runde uten seeding. Vi vil prøve å benytte det gamle Monrad-programmet til NBgF (mer om dette under).

Turneringsleder er Arne Kristian Nordhei (tlf 99637475) med Trond Dalhaug (tlf 95071247) som teknisk sjef og assistent.

Tidsplan

13:30. Oppmøte og registrering på Gründer, i "Smuget".
13:45. Velkommen og trekning av første runde (offentlig)
14:00. 1.runde starter
Ca 16:30. 2.runde starter (starter med en gang siste kamp i første runde er ferdig)
Mat
19:30. 3.runde starter (oppstart av jackpot i rom ved siden av)
Ca 22:00. 4 runde starter (starter med en gang siste kamp i første runde er ferdig)

Etter 2.runde er det mulighet for å spise middag (Gründer har en fin meny og vi får rabatt både på mat og drikke). De eneste rundene som har fast starttidspunkt er første og tredje runde. Andre og fjerde runde starter umiddelbart etter at siste kamp i foregående runde er ferdigspilt. Kommer man for sent til start straffes man i henhold til turneringsreglene.

Etter fire runder vil vi stå igjen med en spiller som har 4 seire, og denne spilleren er vinner av Mestermøtet 2008. Det spilles altså ikke avsluttende cup. 4 spillere vil stå med 3 seire, og vil plasseres på 2.plass i mestermøtet (se premiering under). Alle er sikret 4 kamper hver, og mange vil kjempe om premie fram til ca midnatt.

Premiefordeling: Vinner 60% (kr 9048,-). De 4 på andreplass får 10% hver (kr 1508,-).

Reisestøtten er etter vedtak i sentralstyret økt noe i forhold til hva som i utg.punktet var til fordeling (lagt inn ca kr 4000 ekstra totalt), og det vil utbetales kr 500,- (Trondheim og Tromsø) og kr 1000,- (resten av landet). Støtten utbetales kontant, mot en liten underskrift fra den enkelte.

Sideaction: de 16 deltakerne vil alle være opptatt med mestermøtet til siste slutt. Det vil likevel arrangeres turneringer for andre interesserte som kommer innom for å se. Oppstart klokken 19:30. Vi ber disse respektere mestermøtedeltakerne, det er en høytidelig turnering. Fredag kveld vil det sikkert arrangeres en eller annen form for spilling for interesserte, og søndag arrangerer BBgK mesterturnering.

»Det gamle Monrad-programmet», generelt om Monrad samt begrunnelse for endring av opplegg.

Begrunnelse. Vi har endret turneringskonseptet for at alle påmeldte skal få spille mer enn bare en kamp. Det er langt å reise, og de aller fleste synes det er surt å risikere å bare få spille en kamp. Turneringskomiteen har gått gjennom ca 10 ulike opplegg, men det var tilslutt dette som vi søkte Sentralstyret om å få arrangere. Alle er altså sikret 4 kamper hver, og mange vil kjempe om premie fram til ca midnatt.

Software. Vi vil prøve å benytte det gamle NBgF-programmet. Skillereglene som brukes til å sette opp rundene og foreløpige resultatlister er presentert under. Ved oppsett av den endelige resultatlista er det kun antall seire som legges til grunn.

Monrad. Alle spillerne spiller i samme »gruppe». Rekkefølgen trekkes, første runde spilles mellom de som er trukket ut mot hverandre (1-2, 3-4, osv). To spillere kan ikke møte hverandre mer enn en gang. Alle begynner med 0 poeng. Etter hver runde settes det opp en foreløpig resultatliste, seier gir 2 poeng, tap 0. Denne resultatlista danner grunnlaget for neste runde.

Oppsettet av neste runde skjer ved at spilleren som er den høyest ledige på lista settes opp til å møte den neste ledige på lista av dem han ikke har møtt tidligere (dette gjentas til alle har fått en motstander). Dette gjøres automatisk av datamaskinen.

Vinner du din første kamp vil du møte noen som også vant sin første kamp. I hver runde vil du møte noen som har vunnet like mange kamper som deg selv så langt i turneringen.

Alle kampene i en runde starter samtidig, alle kampene i forrige runde må derfor være ferdig før den neste starter / settes opp. Ingen kamper settes opp som hengekamper, taper man på tid har man tapt kampen i henhold til klokkereglene.

Spillerne har selv ansvar for å være til stede når rundene starter. Kommer man for sent til en runde blir man tildelt straffepoeng.

Når det gjelder selve resultatlista så er det 4 kriterier som monradprogrammet bruker. Disse er listet opp under:
1) Antall poeng, dvs. antall vinn * 2
2) Innbyrdes poeng, dvs. +1 for hvert vinn over alle andre med samme poengsum (1) som deg selv, -1 for hvert tap. Her spiller det ingen rolle om du ikke har møtt noen av de andre med lik poengsum, for da får du 0 poeng.
3) Kumulative score, dvs. summen av antall poeng (1) du har hatt i hver runde. Effekten av dette er at de første vinn du har teller mer enn de siste. Er det en 5 runders turnering og du bare vinner første match får du 10 i Kumulative score, men vinner du den siste får du kun 2.
4) Solkov. Dvs. antall poeng (1) til de motstandere du har møtt i løpet av turneringa.

Skillereglene 2-4 brukes kun til å sette opp runde 2, 3 og 4, men vil ikke benyttes ved oppsett av den endelige resultatlista. Der vil alle med samme antall seire komme på samme plassering.

For at dette skal fungere optimalt er det ønskelig at alle spiller alle rundene. Man kan selvsagt trekke seg fra turneringen når man måtte ønske det, men vi oppfordrer alle til å spille alle sine 4 kamper. En evnt wo vil for øvrig gi 2 poeng. Vi vil etter Mestermøtet lage og offentliggjøre en resultatliste fra 1-16. Alle som har trukket seg fra turneringen vil være »uplassert».

Mer om hva vi gjør dersom spillere trekker seg, bruk av programmet og mulighet for flere w.o i hver runde, les i diskusjonsforumet diskusjonsforumet.

Med forbehold om feil. Kontakt oss gjerne med spørsmål, eller bruk diskusjonsforumet.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND