logo


Nye regler, inkl Bronstein tid
Av Landsråd og Valg og Vedtekstkomite, 12. August 2009 18:19
Sist endret 12. August 2009 18:22
 
Valg og vedtekskomiteen har i vår gjennomgått turneringsreglene og særlig da klokkereglene. De nye reglene ble vedtatt av Landsrådet rett før sommerferien, men av ulike årsaker har det tatt litt tid med å publisere dem. Her kan du lese oppsummering av alle endringene, og også hele reglementet om du ønsker det.


Bakgrunn for de nye reglene

Flere forbund, f.eks. DBgF, har innført nye klokkeregler etter at digitale spillklokker har blitt tilgjengelige.

DBgFs regler går ut på at man for hvert trekk har en viss tid til å gjennomføre trekket (12 sekunder). Hvis man ikke gjennomfører trekket innenfor trekktiden, begynner man å "spise av" en tidsbank (som f.eks. er 14 minutter i en 7-poengskamp). Hvis man bruker opp tidsbanken, taper man kampen. Man sparer ikke opp av trekktiden. I sjakkverdenen har man brukt denne typen klokkeregler lenge, og der kalles tidsberegningen for "Bronsteintid".

Bronsteintid brukes også på online-servere og i USA, og det har lenge vært et ønske at NBgF skulle innføre Bronsteintid. De viktigste argumentene for å innføre nye klokkeregler er å være i harmoni med DBgF, og det at Bronsteintid er godt egnet for backgammon: Det tillater spillere å spille lange partier, f.eks. bakspill, uten at det går ut over tidsbanken i betydelig grad, og det hindrer at tidsnøden gjør at spillere begynner å slurve med risting og kasting av terningene. Det viktigste motargumentet mot Bronsteintid var at det ikke var mange nok digitale klokker tilgjengelige, men dette begynner å rette på seg.

Når vi foreslo nye regler, ville vi i tillegg til å harmonere reglene med de danske, også gjøre det mulig å arrangere turneringer med andre tidskontroller enn de danske, f.eks. for onlineturneringer (der serveren bestemmer tidskontrollene) og for spesielle behov (f.eks. i monrad). Vi ville også gjøre det mulig å arrangere turneringer med de gamle klokkereglene, hvis det er nødvendig pga. at en klubb bare disponerer analoge klokker.

De nye reglene

De nye reglene er lagt inn i NBgFs turneringsreglement. Følgende regler er forandret: 1-8 punkt 1, 2-2 punkt 4, 2-3 punkt 1 og 2, 3-4 punkt 1, 3-4 punkt 5 og 6, 4-3 punkt 2 (gin-regelen), 4-3 punkt 3.

De punktene som innebærer vesentlige forandringer fra tidligere regler, er 2-2, 3-4 punkt 5 og 4-3 punkt 3.

For spillere

Bronsteintid

Spillere kommer først og fremst til å merke de nye reglene ved at Bronsteintid blir den vanlige tidsberegningen. Trekktiden blir 12 sekunder pr. trekk, og tidsbanken blir 2 minutter pr. kamppoeng til hver spiller. Denne "standardinnstillingen" vil bli brukt i NM.

Det er god grunn til å prøve å spille med denne tidsberegningen, for å bli kjent med trekktiden og tidsbankens størrelse. Det er lurt å bli vant til å spille uten å bruke av tidsbanken, fordi det kan bli nødvendig hvis man har brukt opp det meste av tidsbanken tidlig i kampen. Men mange spillere har erfart at Bronsteintid ikke er mer stressende enn de gamle klokkereglene.

Spillere bør også lære seg å stille inn klokkene slik at de bruker Bronsteintid.

En viktig forandring med Bronsteintid er at man ALLTID skal slå på klokka etter sitt trekk, selv når motstanderen står på bar og ikke skal kaste terningene. Det er fordi man skal få startet trekktiden sin på nytt! En positiv bieffekt av dette er at motstanderen får sjanse til å godkjenne flyttet.

En annen virkning av de nye reglene er at det kan bli arrangert turneringer med andre tidskontroller, se lenger ned.

Tap på tid

En viktig forandring er at man taper kampen hvis tidsbanken løper ut! Det tildeles ikke straffepoeng og mer tid, slik de gamle reglene gjorde. Et sært unntak er "gin"-regelen: hvis man er sikker på å vinne kampen på brettet, taper man ikke på tid.

Å komme for seint til kampen

En viktig forandring fra de gamle reglene er straffen for å komme for seint til kampen, eller å komme for seint tilbake etter pause. Hvis en spiller sitter og venter på motstanderen, tilkaller han turneringsleder som starter klokka til motstanderen når han er 5 minutter for seint. Når motstanderen kommer, stanses klokka og kampen starter på vanlig måte.

Det vil si at tidsbanken spises opp raskt når man ikke møter tidsnok!

For turneringsledere

Standardinnstilling

De nye klokkereglene innfører Bronsteintid som "Standardinnstilling". Turneringslederen må være godt kjent med hvordan klokkene stilles inn slik at de bruker Bronsteintid. Standardinnstillingene er 12 sekunder pr trekk (trekktid) og 2 minutter pr kamppoeng (tidsbank). Det skal ikke spares opp tid av de 12 sekunder pr. trekk.

Alternativer

Ved å annonsere andre tidskontroller i turneringsinnbydelsen, kan man arrangere turneringer med andre egenskaper enn standardinnstillingene. Det er gitt noen forslag i reglene (hurtiggammon der tidsbanken reduseres kraftig, og lyngammon der tidsbanken nesten fjernes og trekktiden reduseres). Vi har eksperimentert med enda lavere trekktid, men erfaringen er at det er lett å begynne å slurve med risting og kasting, og jeg anbefaler det ikke.

Et annet alternativ er å annonsere "Analog tid", med en tidsbank på f.eks. 5 minutter pr kamppoeng + 10 minutter pr kamp, og uten trekktid. Da kan man bruke analoge sjakklokker. Dette vil f.eks. passe til monrad-turneringer der man er avhengig av at alle kamper er ferdig samtidig.

Spiller som kommer for seint

Det er turneringsleders oppgave å starte klokken når en spiller er mer enn 5 minutter for sein til kampen.

Langsomt spill

I turneringer der det ikke er klokker tilgjengelige, gir regel 2-3 punkt 1 muligheter for turneringsleder til å forkorte kamper som foregår urimelig langsomt.

Komplett regler

De komplette reglene finnes her.


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND