logo
Hovedmeny


Vårsesongen i Bodø, nytt turneringsopplegg (oppdatert 10/1)
Av Arne Kristian Nordhei, 2. Januar 2011 18:07
Sist endret 11. Januar 2011 10:24
 
Mandag 3.januar spiller Bodø Backgammonklubb årets første klubbkveld. Men dette er bare begynnelsen. Oppdatert: datoer for vårens mesterturneringer.


Oppdatering 10/1-11: MESTERTURNERINGER.

Det arrangeres 6 mesterturneringer i Bodø våren 2011: 5 på mandager, som inngår i sesongmesterskapet. Format: Cup med oppsamling. I tillegg kommer Molokroken Open som ikke inngår i sesongmesterskapet. Format: sannsynligvis noe som gir mye spilling for alle som kommer (kanskje en Monrad-variant?), men dette vil arrangøren komme tilbake til i innbydelsen. Dato for alle 6: 14feb, 14mars, 19mars (MO), 11april, 9mai, 6juni.

Opprinnelig nyhet fra 3/1-11:

I dag møtes vi som vanlig, tid og sted er som før; på Bjørk. Trekning klokken 18:30.

Årsmøtet vedtok omfattende endringer i turneringsformat og antall turneringer for 2011. Det nye opplegget vil presenteres under.

BBgK hadde en voldsom oppgang i både aktivitet og antall medlemmer i 2009 (det året vi arrangerte NM). 2010 ble noe tyngre. Det finnes mange årsaker til det, men ingen er egentlig dramatiske. Likevel ønsker Årsmøtet at vi i 2011 skal fokusere på vår grunnaktivitet; klubbturneringene. Som en følge av dette legges Bodøserien og Landegodeserien på is, men kan startes opp senere når det er rom for det. Årsmøtet ville også at vi skal teste ulike turneringskonsepter på mandagene for å trekke folk tilbake til turneringene.

Disse "nye" turneringene inngår ikke i sesongmesterskapet selv om de spilles på klubbkveldene. Det er planlagt en pr måned. Arne Kristian og Øyvind presenterer:

Mandag 24.januar. KLUBBMESTERSKAP I LYNGAMMON
Opplegget vil selvsagt avhenge av hvor mange som kommer, men i utgangspunktet alle mot alle. 3 eller 5 poeng pr kamp. Klokkeinnstillingene må vi komme tilbake til, men ca 30 sek pr poeng og kanskje 7 sek pr trekk. Added som klubben spytter i: 2 kinobilletter, i tillegg til at vinneren tar alle all entry i premiepenger. Vi må kanskje spille dette et annet sted enn Bjørk (se innbydelse som kommer). Start kl 18:00.

Mandag 28.februar. EN DYNAMISK DC/MONRAD-TURNERING, intet mindre
DC vil si to som diskuterer, dynamisk fordi DC-parene rullerer, monrad fordi turneringsopplegget ikke er like avhengig av antall deltakere. Det må brukes klokke fordi noen lett bruker veldig lang tid på DC. Endelig opplegg må presenteres senere. Vi er spente selv.

Mandag 28.mars. BODØSERIEN PÅ EN KVELD
Bodøserien er foreløpig lagt på is, men vi prøver oss likevel med en litt annen versjon. Vi deler grupper inn etter Norgesratingen (slik den er samme dag). Vinnerne av hver gruppe vinner, dvs opptil tre vinnere denne kvelden? Mulighet for litt lengre kamper. Denne turneringen inngår i sesongmesterskapet.

Mandag 25.april. CHOUETTE.
Sosial turnering, lav kurs. Andre påskedag.

Mandag 30.mai. NYBEGYNNER-turnering
En uforpliktende turnering hvor vi kan gjøre hva vi vil, men dette kan være et framstøt mot mulige nye spillere. Dette må vi la styret få planlegge senere, info kommer.

Lørdag 18.juni. BURSDAG/KLØKSTAD. LAGTURNERING
Bodø Backgammonklubb fyller 12 år 16.juni, og vi arrangerer den tradisjonelle Kløkstad-turneringen - men ikke som vanlig. Og ikke som en del av sesongmesterskapet. Det blir lagturnering, innbydelse kommer senere.

SESONGMESTERSKAPET

Opplegget over gir ca 18 klubbkvelder i sesongmesterskapet. "ca" fordi en av mandagene er 16ende mai, og den egner seg kanskje ikke som klubbkveld. Kanskje arrangerer vi noe annet i stedet. Info om dette kommer senere.

Informasjon om siste klubbkveld og sesongavslutningen kommer vi tilbake til.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND