logo
Hovedmeny


NM 2014! (Oppdatert 13. okt) Ta med eget brett!
Av Hall Skaara, 7. September 2013 01:31
Sist endret 13. Oktober 2014 15:18
 

Datoene for NM 2014 er nå satt: 17 - 19 okt! Arrangementet vil, som i 2012, finne sted på Anker Hotel. NM vil deles inn i to klasser: Mesterklassen og Mellomklassen.

Pr 9 oktober er deltager antallet i Mesterklassen slik at oppsamlingen bare blir på 16 spillere , mens 8 får mesterpoeng.


Vi satser på å arrangere tidenes NM i 2014! Vi kommer tilbake med mer informasjon om arrangementet i månedene som kommer. Sett imidlertid kryss i kalenderen allerede nå på datoene 17, 18 og 19 oktober 2014. Forhåpentligvis stiller alle Norges klubber med mange representanter til arrangementet.

Plassbestilling på spillerhotellet

Anker Hotel : Anker Hotel, Storgata 55
Booking : booking@anker.oslo.no
Booking kode : Backgammon.
Enkelt rom : 700 NOK pr/natt. Frokost inkludert.
Dobbelt rom : 900 NOK pr/natt. Frokost inkludert.
Trippel rom : 1200 NOK pr/natt. Frokost inkludert.

Forhåndspåmelding og pris

Det koster kr. 750 å delta i NM 2014. (Dette er samme pris som ved NM 2012 som også ble avholdt i Oslo.) Denne registreringsavgiften dekker tre måltider (lunsj og middag på lørdagen + lunsj på søndagen -måltidene koster til sammen koster kr 530), mesterturneringsavgift (kr 30) samt pokaler og diverse administrasjonsutgifter (til sammen kr 130). Anker Hotel tilbyr gratis spillelokaler siden vi sikrer dem inntekt ved at samtlige deltagere betaler for å spise på hotellet. Det er derfor dessverre ikke mulig å velge bort måltider for dermed å redusere registreringsavgiften. En stor fordel ved felles bespisning er dessuten det sosiale aspektet.

Vi ber om at alle som ønsker å delta forhåndspåmelder seg. Bruk nettbanken og betal til OBgKs konto: 5132.68.49182. Bruk følgende betalingsdata :

Oslo BackgammonKlubb v/Hall Skåra

Husk å oppgi navn + medlemsnummer på nettgiroen og om du ønsker å delta i Mesterklassen eller Mellomklassen. Skriv dessuten "NM 2014" i merknadsfeltet. Om du ikke har anledning til å forhåndspåmelde deg, kan du også betale ved fremmøte. Merk da at prisen er kr. 900.

Vi vil om få dager begynne å offentliggjøre listen over forhåndspåmeldte spillere. Hvem blir den første forhåndspåmeldte deltageren, mon tro?

Alle som forhåndspåmelder seg, blir med i trekningen av tre premier. Det er tre eksemplar av den rykende ferske boken av norgesvennen Bob Wachtel: "In the game until the end, Volume II"

Ta med egne brett!

Oslo BackgammonKlubb (OBgK) råder kun over få ekstrabrett. Det er derfor viktig for gjennomføringen av NM at deltagerne selv tar med seg brett. Skulle det være manko på brett, vil kampene til de som har med egne brett prioriteres og de øvrige kan måtte* vente for å kunne spille sin kamp. Det bør unngås for å få gjennomført NM etter tidsskjema. Husk derfor å ta med brett selv om du kommer utenbys fra!

MESTERKLASSEN

Matchformat

NM 2014 spilles i 3 kategorier: Hoved, Oppsamling og Last Chance.

Hoved : FTBGSYSTEM, Trippel Elimination - 7 poeng. Alle kan vinne NM inntil de får sitt tredje tap.
Oppsamling : Interaktiv Singel Cup for de 32 sist plasserte i hovedturneringen - 5 poeng og 9 poeng i finalen.
Last Chance : FTBGSYSTEM Singel Cup for alle som ikke spiller finalen i oppsamlingen eller er med i hovedturneringen på søndag - 5 poeng.

Deltagelse og medlemskap

Norgesmesterskapet i backgammon er åpent for alle interesserte, og alle som ønsker kan delta i mesterklassen. Dermed vil alle ha samme mulighet til å være den ene som til slutt som kan smykke seg med tittelen Norgesmester 2014

Det kreves imedlertid medlemskap i forbundet direkte eller i en av de 10 aktive klubbene tilknyttet forbundet for å delta. Medlemskap kan ordnes med direkte betaling ved oppmøte NM 2014 eller via nettbank.

Klokker

NM 2014 avvikles med OBLIGATORISK klokkebruk.

Alle tilgjengelige klokker vil bli brukt. Har man, mot formodning, ikke nok klokker er det turneringsleder som avgjør hvem som ikke spiller med klokker.

Det spilles med Bronstein-tid 2 min pr/poeng i tidsbanken og 10 sek i delay pr trekk.

Premiering

Premiering Trofeer

Pokal til : Norgesmester 2014.
Pokal til : Finalist.
Pokal til : Vinner Oppsamling.
Pokal til : Fialist Oppsamling.
Pokal til : Vinner Last Chance.
Pokal til : Finalist Last Chance.
Pokal til : Vinner Mellomklassen.
Pokal til : Finalist Mellomklassen.
Pokal til : Vinner Last Chance Mellomklassen.
Pokal til : Finalist Last Chance Mellomklassen.
3 Pokaler til : Vinnere Lag.
3 Pokaler til : Finalister Lag.

Premiering Mesterpoeng

17-32 spillere : Mesterpoeng til Norgesmester 2014, Finalist og Semifinalister *2.
33-64 spillere : Mesterpoeng til Norgesmester 2014, Finalist, Semifinalister *2 og Kvartfinalister*4.
65-128 spillere : Mesterpoeng til Norgesmester 2014, Finalist, Semifinalister *2, Kvartfinalister*4 og 1/8 dels finalister *8.

Tidsskjema

Fredag 17 oktober

16.00-18.20 Påmelding NM for de som ikke er forhåndspåmeldte
18.30-20.00 Generalforsamling
20.00-20.20 Påmelding fortsetter
20.20-20.25 Trekning NM 2014
20.30-21.45 Runde.1, 7 poeng
21.45-23.00 Runde.2, 7 poeng

Lørdag 18 oktober

10.00-11.15 Runde.3, 7 poeng
11.15-12.30 Runde.4, 7 poeng
11.15-00.00 Interaktiv Oppsamling* for de siste 32 på FTBG-tabellen.
12.30-14.00 Lunsj**
14.00-15.15 Runde.5, 7 poeng
15.15-16.30 Runde.6, 7 poeng
16.30-18.00 Middag***
18.00-19.15 Runde.7, 7 poeng
19.15-20.30 Runde.8, 7 poeng
20.30-21.45 Runde.9, 7 poeng
20.35-20.55 Påmelding lag****
21.00-00.00 Lagturnering, 5 poeng.
21.45-23.00 Runde.10, 7 poeng

* = Dersom deltagerantallet i Mesterklassen er 24-47, blir det 16 stykker i Oppsamlingen, og dersom antallet er lik 48 eller mer, blir det 32 stykker.

** = Deltagere som spiller runde 4, må gjøre kampen ferdig før det tas lunsjpause.

*** = Deltagere som spiller runde 6, må gjøre kampen ferdig før det tas middagspause.

**** = Gjelder for spillere som er ute av Hoved og oppsamling i Mesterklassen og ute av Mellomklassen. Turneringene skal avvikles iløpet av lørdagen.

Søndag 19 oktober

10.00-11.15 Runde.11, 7 poeng
11.00-17.00 Last Chance for de som ikke er med i hovedturneringen eller oppsamlingen - 5 poeng. Påmelding gjelder.
11.00-17.00 Finale Oppsamling - 9 poeng.
11.15-12.30 Runde.12, 7 poeng
12.30-14.00 Lunsj*
14.00-15.15 Runde.13, 7 poeng
15.15-16.30 Runde.14, 7 poeng
16.30-17.00 Premier

* = Deltagere som spiller runde 12, må gjøre kampen ferdig før det tas lunsjpause.


MELLOMKLASSEN

Deltakelse

For å spille i Mellomklassen må man ikke ha vært over 1650 i rating. Det kan søkes om unntak. Begrunnelse kan for eksempel være lang tids passivitet eller at det er mange år siden ratingen var over 1650. Søknader behandles av styret i Oslo BgK.

Matchformat

Det spilles 5 runder Monrad. De 8 beste går til kvartfinalene i et cupsluttspill. Ved lik poengsum i monradturneringen, vil spillerne bli plassert etter samlet scoredifferanse (se nedenfor) i alle kampene. De som slås ut i monradturneringen og taperne i kvartfinalene får spille Last Chance på søndag.

Formatet sikrer at alle får spille minst seks kamper (fem i monradturneringen og en i Last Chance). Det spilles med litt lengre kamper i Mellomklassen for å gi et annet tilbud enn i Mesterklassen, særlig gjelder det de som kommer til semifinale (11 poeng) og finale (13 poeng).

  • Monrad: Det spilles én runde fredag til 9 poeng. På lørdag spilles fire runder til hhv 9, 7, 7 og 9 poeng. Kampene settes opp på grunnlag av (1) poeng, (2) sammenlagt scoredifferanse, (3) høyest sammenlagt score og (4) lavest startnummer (det man hadde i første runde).
  • Scoredifferanse: Vinneren av en kamp får kamplengden som sin score, mens taperen får de poengene han/hun har skrapt sammen. Fungerer på samme måte som målscore i fotball. Summeres sammen etter hver kamp. Størst differanse teller først. Deretter høyest sammenlagt score. Brukes både for å sette opp rundene og avgjøre sluttplassering. Kan ikke score avgjøre sluttplasseringen, spilles ekstra DMP-kamp(er) hvis plasseringen gjelder å komme blant de åtte beste i monradturneringen.
  • Cupsluttspillet: Kvartfinaler til 9 poeng lørdag. Taperne kommer med i Last Chance på søndag. Semifinaler og finale spilles søndag til hhv 11 poeng og 13 poeng.
  • Last Chance: Starter søndag. For alle som ikke er i semifinalene. Påmelding er nødvendig. Spilles ikke sammen med Mesterklassen. Singel Cup - 5 poeng. Kampene settes opp etter vanlige monradregler (score teller ikke), men hvor taperne ikke går videre. I prinsippet temmelig likt med FTBGsystemet, men gjennomføres manuelt.

Medlemskap

Samme regler som for Mesterklassen.

Klokker

NM 2014 avvikles med OBLIGATORISK klokkebruk.

Alle tilgjengelige klokker vil bli brukt. Har man ikke nok klokker, blir Mesterklassen prioritert.

Det spilles med Bronstein-tid 2 min pr/poeng i tidsbanken og 12 sek i delay pr trekk.

Premiering

Premiering Trofeer

  • 1 Pokal til Vinner av Mellomklassen i NM 2014
  • 1 Pokal til Finalist i Mellomklassen
  • 1 Pokal til Vinner Last Chance i Mellomklassen

Premiering Mesterpoeng i Mellomklassen

  • Mellomklassen avvikles også som mesterturnering og gir mesterpoeng på samme måte som i Mesterklassen.

Tidsskjema

Fredag 17 oktober

16.00-18.20 Påmelding NM for de som ikke er forhåndspåmeldte
18.30-20.00 Generalforsamling
20.00-20.20 Påmelding fortsetter
20.20-20.40 Trekning Mellomklassen NM 2014
20.45-22.30 Runde 1 Monrad, 9 poeng

Lørdag 18 oktober

10.30-12.15 Runde 2 Monrad, 9 poeng
12.30-14.00 Lunsj *
14.00-15.15 Runde 3 Monrad, 7 poeng
15.30-16.30 Runde 4 Monrad, 7 poeng
16.30-18.00 Middag
18.00-18.30 Runde 4 Monrad, 7 poeng fortsetter
18.30-20.15 Runde 5 Monrad, 9 poeng
20.30-22.15 Kvartfinaler - 9 poeng
20.30-22.15 Påmelding til Last Chance i Mellomklassen.

* = Deltagere som spiller runde 2 Monrad, må gjøre kampen ferdig før det tas lunsjpause.

Søndag 19 oktober

09.30-09.55 Siste påmeldingsfrist for Last Chance i Mellomklassen
10.00-12.30 Last Chance for de som ikke er i semifinalene. Singel cup, men kampene settes opp etter de vanlige monradreglene - 5 poeng.
10.30-12.30 Semifinaler - 11 poeng
12.30-14.00 Lunsj
14.00-16.30 Last Chance fortsetter - 5 poeng
14.00-16.30 Finale - 13 poeng
16.30-17.00 Premier
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND