logo


Sondre er bymester Kongen, Rune er bymester Prinsen, Karl er finaleprinsen mens Stein er prosent Prinsen etter 2021
Av Karl Frogner, 14. September 2016 13:00
Sist endret 6. Januar 2022 09:53
 

Hvem er denne Kongen og disse Prinsene?

Kongen er Norges ubestridte bymesterkonge, Sondre Rike (bildet over)!

Rune Færevåg er bymester Prinsen, Karl er finale Prinsen (flest finaler) og Stein Welle er prosent Prinsen (størst vinstprosent pr spilte finale)


Sondre Rike er den eneste i backgammon Norge med 8 bymester titler, den som er nærmest han har "bare 6"

Det har hittil vært spilt 153 bymesterskap.

Oversikt over alle bymestere og antall seiere

Oversikt over alle finalister og antall finaler

Prosentvis oversikt

Under er en oversikt over de som har spilt mer enn 1 finale og hvor stor vinst prosenten er.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND