Møtereferat fra sentralstyremøte 22.01
Av Hall Skaara, 16. Februar 2017 23:22.
Sist endret 16. Februar 2017 23:35
 
Sentralstyret i NBgF hadde styremøte på Skype søndag 22.01.2017. Her følger referat fra møtet.


Til stede: Hall, Geir

Fraværende: Erik, Tore, Arne Kristian

 1. Nytt styre: kompetanseoverføring/kontotilganger

  Erik har fått webtilganger og passord. Thorleif har sendt epost med oppsummering av arbeidsoppgaver. Skjema fra Nordea (med Halls underskrift) er sendt Erik slik at han får tilgang til NBgFs konto.

 2. EM sponsoravtale

  De tre farmasøytiske firmaene har overført pengene (kr 7000) til LHL som igjen har overført dem til NBgF. Pengene ble fordelt til landslagsdeltagerne.

 3. Medlemskapsbetaling 2017 - registrering

  Erik synes å ha det meste under kontroll.

 4. Vipps i tillegg eller som erstatning for deltaker.no?

  Be Erik høre med DnB om man kan koble Vipps opp mot deltaker.no

 5. EUBGF referat. Oppfølgingssaker etter EM:

  1. Innføre regelverk?

   Be Karl undersøke forskjeller. (Danskene har innført regelverket og det bør være enkelt å sammenligne de norske og danse turneringsreglene.) Den største forskjellen er trolig at man iflg de nye reglene vil kunne resette klokka om man må kaste terningene på ny. Om forskjellen i store trekk kun begrenser seg til dette, innfører vi regelverket. Siden dette er en forholdsvis stor beslutning, legger vi den i tillegg frem for Landsrådet som ev. kan overprøve den.

  2. Tilknytte seg et internasjonalt rating- og tittelsystem?

   Hall sjekker med Steen og ber om mer informasjon.

  3. Innkjøp: Turneringsbrett tilsvarende det danskene har?

   Hall sjekker med Steen og ber om mer informasjon. Det vil kunne være aktuelt å kjøpe inn NBgF-brett som kan brukes under NM, etc. I tillegg kan klubber få tilbud om innkjøp av brett.

  4. Lære fra danskene fra EM-suksessen?

   Hall sjekker med Steen og ber om tilbakemelding på hvordan uttak, sponsormidler, trener, etc organiseres. 

  5. Arbeidsgruppe EM-uttak?

   Hall setter opp forslag til to arbeidsgrupper som får i mandat å fremme alternative forslag i forhold til dagens ordning til uttak av landslaget. Forslagene legges frem for avstemming under generalforsamlingen. Viktig at arbeidsgruppene består av medlemmer fra forskjellige klubber i Norge.

  6. Spørreskjema fra EUBGF (frist utløp av januar)

   Hall fyller ut og sender kopi til styremedlemmer for uttalelse

  7. Evt

   Ingen

 6. Arbeidsinstruks styremedlemmer

  Hall setter opp et forslag til instruks.

 7. 15 registrerte kamper for å bli synlig? Hvorfor vente så lenge? Avskaffe nå som privatmatcher ikke rates?

  Ratingutslagene blir fort veldig store i starten. Nok derfor greit å vente matcher før ratingen vises. 10 matcher er imidlertid kanskje tilstrekkelig?

 8. Introdusere et nasjonalt divisjonssystem?

  Vi forsøker å starte opp et nasjonalt divisjonssystem. Vi foreslår 6 spillere pr divisjon og alle spiller mot hverandre to ganger i løpet av en sesong. Kampene rates. Hver sesong er på et halvt år. Vinneren av en divisjon rykker opp til neste divisjon, mens tapene rykker ned. Spillerne blir plassert i en gitt divisjon basert på deres rating når vi starter opp divisjonssystemet. Nye spillere vil deretter måtte begynne i nederste divisjon og deretter arbeide seg oppover i divisjonssystemet. Kampene spilles på Terjes server. Det bør innføres en gulrot for vinnerne. Kanskje et symbol for vinneren av øverste divisjon?

 9. Info IT-oppdateringer

  Ingen endringer siden desember. Se tidligere infoskriv fra Geir vedr gjennomførte endringer. Til dels store endringer på vårt forum og ved artikkelpublisering

 10. NBgF logoendring?

  Geir har innhentet et par forslag. De ser bra ut! Geir vil be om ytterligere forslag som inkluderer terninger og/eller kube. Kan kanskje forkludre logoene, men kan være greit å dobbeltsjekke.

 11. Epost-adresser

  Epost-adresser ligger lagret i våre medlemsregistre. Geir undersøker om det er mulig å kjøre uttrekk av disse slik at klubblederne kan bruke dem når de skal sende ut eposter til sine medlemmer? (Langt bedre enn at klubblederne vedlikeholder egne adresselister på sine private datamaskiner.)

 

 


R A T I N G   -   T O P    5

Thorleif Reisvold   1863
Jon Kristian Roeyset   1848
Farzin Aarabi   1841
Rune Halvorsen   1839
Hans Liby   1817

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018