Årsmøte i OBgK
Av Hall Skaara, 6. Mars 2017 12:25.
Sist endret 20. Mars 2017 15:23
 
OBgK innkaller herved til årsmøte tirsdag 21.03 kl. 17.00. Årsmøte finner sted på Anker Hotel i forkant av klubben ukentlige turnering.


Agenda for årsmøtet:

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Styrets beretning
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Vedtektsendringer
8. Kontingentfastsettelse
9.1. Prisutdelinger for OBgK
9.2. Prisutdelinger for Osloserien
10. Valg

Dersom noen har forslag til saker som bør behandles på møtet, sendes disse til Hall på epost hall_skaara@mac.com.

Hall Skåra
Leder OBgK


R A T I N G   -   T O P    5

Sondre Rike   1815
Hall Skåra   1796
Eirik Magne Johansen   1769
Anders Skjelde   1766
Hans Liby   1765

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2017