logo
Nettliga - påmelding/reglement
Av Sentralstyret , 18. September 2017 14:50.
Sist endret 31. Juli 2019 21:51
 


Opplegg

Det spilles 2 sesonger pr kalenderår. Hver sesong varer i 4-4,5 måneder.

Spillerne deles inn i divisjonssystem, 15 spillere pr divisjon. I hver divisjon spiller alle mot alle slik at det totalt sett blir 13 runder.

3 spillere rykker ned og 3 spillere rykker opp.

Vinnerne av alle fulle eller 2/3 fulle divisjoner får salat for klubbturneringsseier 

Avvikling

En totaloversikt som viser trekning samt kontaktinfo og hvilket nick den enkelte spilleren bruker på GridGammon vil bli tilsendt på mail når ny sesong begynner.

Spillerne er selv ansvarlige for å kontakte hverandre for å få spilt kampene.

Alle kampene spilles til 13 poeng på GridGammon (eller andre siter om begge spillerne enes om det). Minimumskrav til site er at kamper blir lagret ved brudd på forbindelsen, resultater kan mailes, gratis tilgang, turneringsledere skal enkelt kunne observere kamper hvis nødvendig og at alle kan observere kampene til sine motstandere. Det er ikke lov å sperre for slik observasjon. På Gridgammon huker man av for "ratet" kamp når man setter opp kamp.

Kampene skal spilles i samme rekkefølge som trekningen tilsier i løpet av sesongens X uker:
Uke 1: runde 1 og 2
Uke 2: runde 3
Uke 3: runde 4
Uke 4: runde 5
Uke 5: runde 6
Uke 6: runde 7
Uke 7: runde 8
Uke 8: runde 9
Uke 9: runde 10
Uke 10: runde 11
Uke 11: runde 12
Uke 12: runde 13
Uke 13: runde 14
Uke 14: siste frist for å spille ferdig hengekamper 

Når kampen er ferdig skal vinneren av kampen sende en mail, pm eller sms til Rune Færstad for å varsle om utfallet. Anita oppdaterer tabeller og rating hver mandag (med mindre det er mange hengekamper, da utsettes det til påfølgende mandag. Kampene blir lagt inn mandag, men finnes under Resultater søndagen før.

Dersom man er forhindret fra å spille gjelder følgende regler:

1-3 uker etter skjema = ingen konsekvens
4 uker etter skjema = tas umiddelbart ut av ligaen og får heller ikke starte neste sesong (kan deretter melde seg på igjen og starte i nederste divisjon).

Når det gjelder eventuelle hengekamper etter sesongslutt så vil dette behandles hver for seg etter beste evne av turneringslederne. Dersom to eller flere spillere står likt ved sesongslutt vil eventuell kamp om opprykk/nedrykk avgjøres ved innbyrdes oppgjør. I de tilfeller det ikke løser saken vil omspill avtales om nødvendig.

Turneringsregler: NBgF sitt reglement gjelder på de punkter som kan konverteres til Online og plattformen vi kjører Nettligaen på. I løpet av 2019 vil der utarbeides eget "Online Turneringsreglement" for NBgF. Frem til det blir gjeldende oppfordrer vi selvsagt at alle følger vanlige regler så sant det lar seg gjennomføre.

Man må være medlem i NBgF eller i en klubb under NBgF for å delta.

Påmelding

Send mail til nitapusen@gmail.com eller runealbin@hotmail.com med følgende info:

Navn*
Nick på gridgammon* (se nyhet om det..)
Mailadresse som motstandere kan kontakte deg på*
Telefon*

Etter påmeldingen vil de påmeldte settes opp i nederste divisjon i den rekkefølgen de melder seg på så fort neste sesong starter.

Det er ikke nødvendig å melde seg på hver sesong, men meld deg av dersom du vet du ikke vil spille mer påfølgende sesong.

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND