logo
Valgkomite
Av Sentralstyret, 16. Februar 2019 17:58.
Sist endret 16. Februar 2019 18:00
 

Sondre Rike (Oslo), Hans Marius Eikseth (Trondheim) og Thorleif Reisevold (Sandnes) har takket ja til å sitte i valgkomiteen i Norges Backgammonforbund.


Sondre, Hans Marius og Thorleif har god oversikt over det norske backgammon-miljøet. De gir en god geografisk spredning av komitemedlemmene. De er kjent for å kunne utrykke det de mener klart og tydelig.
 
Vi håper de på en best mulig måte vil jobbe for at riktige kandidater blir valgt inn i verv for god styring og positive utvikling av NBgF. 
 
Valg- og Vedtektskomiteen vil forøvrig fremover bestå at to separate komiteer. Gulli Marholm, Morten Gjerde og Marianne Husum vil fortsetter å sitte i Vedtektskomiteen.
 
Vi ønsker ny valgkomiteen lykke til med vervet.
 
Hilsen 
Marianne Husum 
 
Leder av avtroppende valgkomiteen i NBgFnbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND