logo


WBGF General Assembly 2019
Av Sentralstyret, 5. Juni 2019 09:42.
Sist endret 30. Juni 2019 18:45
 

Under VM 10.-14. april i Montenegro ble det avholdt Generalforsamling i WBGF. Her følger kort referat fra Elias Kritikos.


Referat fra generalforsamling i WBGF – Montenegro april 2019

Som representant for NBgF, stilte Elias Kritikos. Han har nå takket ja til å sitte i styret i WBGF og referat fremover vil bli presentert etterhvert som ting skjer.

  • Verdensforbundet er i ferd med å utarbeide egen hjemmeside. Det diskuteres forskjellige løsninger/ utviklere. Et mulig samarbeid med WBIF, verdens backgammon internett-forbund, er også noe man vil drøfte i tiden fremover.
  • Den internasjonale ratinglisten er aktiv, husk å sende aktuelle turneringsresultater inn til Julie Thabault. Jeg har sendt forespørsel om hvilke typer turneringer som gjelder. (Yvonne P bemerker: her vil der følge egen nyhet om kort tid om status på hvilke turneringer NBgF kan sende inn til World Ranking List)
  • Elias Kritikos og Bernhard Mayr, representanter for henholdsvis Norge og Østerrike, er nye styremedlemmer i WBGF.
  • Revisjon av vedtekter. Det diskuteres forslag til endringer av enkelte vedtekter, både mht innhold og formuleringer. Jeg kommer tilbake til dette etter hvert.
  • Neste VM for landslag arrangeres i nærheten av Paris, Frankrike 6.-12. januar 2020. Link her: https://www.ffbg.fr/competitions/live/56-championnats-du-monde-wbgf-par-equipe-et-individuel
  • VM i 2021 arrangeres i Trier, Tyskland 1.-7. mars 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • I etterkant av generalforsamlingen har WBGF ønsket å utarbeide en etisk kodeks som man kan enes om. Dette arbeidet er allerede i gang. Det er også i ferd med å nedsettes en etisk komité, som til nå består av 11 personer.
  • Offisielle klager kan nå sendes inn til WBGF via et egnet skjema. Dette forenkler klageprosessen. Mer info kommer etter hvert.
  • WBGF diskuterer for tiden turneringsreglementet, blant annet om man skal gjøre et forsøk på å kjøre de samme turneringsreglene for alle medlemsland. En del utfordringer her, kommer tilbake til dette.

Referatet er direkte gjengitt som Elias Kritikos har sendt det til sentralstyret.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND