logo


Innkalling til Årsmøte BBgC lørdag 15 februar.
Av BBgC v/YP, 15. Januar 2020 19:36.
Sist endret 15. Januar 2020 19:36
 
Vi oppfordrer alle medlemmer av BBgC om å stille på Årsmøte og en liten "vårfest"


Vi møtes kl 14 på The Flying Dutchman og starter turneringen først. Årsmøtet blir ca kl 17 samtidig som vi tar oss en matbit. Sted vedrørende mat er ikke bestemt ennå.

Forslag eller saker må være Yvonne Pasali i hende innen 1 februar.

Dagsorden for årsmøtet:

1) Valg av møteleder og referent

2) Nedtegning av frammøtte og opptelling av stemmeberettigede

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Styrets beretning

5) Regnskap og budsjett

6) Innkomne saker

7) Vedtektsendringer

8) Kontingentfastsettelse

9) Valg

Det skal velges i denne rekkefølge:

  1. A) Leder
  2. B) Nestleder
  3. C) Kasserer
  4. D) Styremedlemmernbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND