logo


Henstilling til klubbene vedrørende mesterturneringer som avholdes på nettet
Av Sentralstyret , 1. April 2020 13:03.
Sist endret 1. April 2020 13:15
 
Som forbundet tidligere har informert om, kan klubbene avholde turneringer på nett så lenge vi ikke fysisk kan møte hverandre for å spille.


Klubbene oppfordres til å samarbeide for å unngå flere mesterturneringer på samme dag. Vi lemper derfor litt på nåværende regelverk. Så lenge man holder seg innenfor regelen om å ha maksimalt 2 mesterturneringer i samme måned, står klubbene fritt til å fremskynde eller forskyve allerede planlagte turneringer med minimum en ukes varsel.

Klubbene bestemmer i all hovedsak hvilken plattform de bruker til å avholde turneringer, men
minimumskravene til nettstedet er at:

 Kamper blir lagret ved brudd på forbindelsen.
 Resultater kan mailes.
 Det er gratis tilgang.
 Turneringsledere enkelt kan observere kamper hvis nødvendig.
 Alle kan observere kampene til sine motstandere. Det er ikke lov å sperre for slik observasjon.

De ulike online-plattformene har i disse dager en stor pågang. Vår anbefaling er Backgammon Studio Heroes. Det kan være lurt å åpne for at en også kan spille på annen site om begge spillere enes om det.

Vi ber om at kalenderen på nbgf.no holdes oppdatert og at alle publiserer sine mesterturneringer på Norges Backgammonforbunds Facebookside. Forbundet vil i tillegg fortsette å oppdatere alle nett-turneringer i en felles nyhet.

Turneringsleder(e) står som vanlig ansvarlig for gjennomføringen. Vi ber om at man velger formater som er gjennomførbare til rimelig tid. Turneringer som av ulike årsaker strekker seg utover natten bør kunne forskyves til neste dag.

Forbundet ønsker å bistå klubber til å organisere og gjennomføre netturneringer. Klubbene kan selv bestemme format, eller avtale med den turneringslederen de velger å samarbeide med. Her følger en liste over kontaktpersoner for dette. Gi beskjed om du ønsker å bidra, så føres du på listen.


Turneringsledere:
Karl Frogner 489 54 637
Christine Schilling 900 37 875
Yvonne Pasali 930 18 700


Vidar Osen er webansvarlig og er alltid behjelpelig hvis noe skulle oppstå: 922 73 033
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND