logo


GF 2020 Innkomne forslag, sak 1: Vedtektsendring §4.1, bokstav g, pkt ix
Av Sentralstyret, 28. August 2020 16:24.
Sist endret 28. August 2020 23:54
 

Det ble etter fjorårets generalforsamling vedtatt at vi skulle se nærmere på retningslinjer for NM og sentralstyret nedsatte en egen NM-komite. De vil på årets GF legge frem et forslag til retningslinjer for hvordan NM skal gjennomføres. I arbeidet kom de med en vedtektsendring som er fremlagt vedtektskomiteen.


De er i mål med dokumentet som vil fremlegges som sak 2 under generalforsamlingen. Utvalget har i den anledning bedt om en vedtektsendring. Dette krever 2/3 flertall, jfr. § 7,3.

§4.1, bokstav g, pkt ix:
Fastsettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet to år fremover

De ønsker å forandre det til:
Fastsettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet ett år fremover. 

Vedtektskomiteens innstilling:

Det er i tillegg til utvalgets forslag, sjeldent en får noen til å melde ønsker å arrangere NM to år frem i tid. En vedtektsendring vil dermed harmonere bedre med virkeligheten. Er det noen som vil arrangere NM, kan de når som helste melde sin interesse. 

Vi støtter utvalget sitt forslag om å endre §4.1, bokstav g, pkt ix.

Med hilsen

Morten Gjerde
Gulli Marholm
Marianne Husum

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND