logo


GF 2020 Innkomne forslag, sak 3: Endring av Mesterturneringsregler
Av Sentralstyret, 28. August 2020 17:07.
Sist endret 28. August 2020 23:59
 
På grunn av COVID-19 ble mesterturneringer fra midten av mars 2020 og ut juli 2020 hos de fleste klubber arrangert på nett. Dette viste seg å være en stor suksess med tanke på deltagerantallet. Med bakgrunn i det, er det kommet et forslag fra Karl Frogner og Geir Pedersen om endring av dagens gjeldende regler for hvor man kan arrangere mesterturneringer.


Forslag til Norges Backgammon Forbunds Generalforsamling 2020

På grunn av COVID-19 ble mesterturneringer fra midten av mars 2020 og ut juli
2020 hos de fleste klubber arrangert på nett. Dette viste seg å være en stor suksess med hensyn på deltagerantallet. Dette viste også en annen ting, at klubber som har få deltagere på sine lokale turneringer, nå fikk anledning til å delta på mesterturneringer, som er en form
for forbundsturnering da den i sum kvalifiserer til Forbundets andre nasjonale
turnering ved siden av NM; Mestermøtet.

Siden mesterturneringer er noe som involverer alle backgammonspillerne i Norge, er dette en tradisjon som helt eller delvis bør videreføres i 2021.

Forslag:

1. Klubbene kan gjennomføre alle sine mesterturneringer, unntatt klubbens bymesterskap som bør være en liveturnering, på nett.

2. Klubbene SKAL, slik at spillere over hele landet får de samme mulighetene, arrangere halvparten av sine turneringer på nett. Kan man arrangere 12 turneringer og gjør det, skal 6 av dem være på nett. Arrangerer man 8 turneringer, skal 4 av dem være på nett.

3. For at kravet om at halvparten skal være på nett, skal alltid 1. turnering arrangeres på nett. Nummer 2 kan være nett eller live, men dersom nr. 2 er live skal nr. 3 være på nett, det vil si at neste turnering etter hver liveturnering skal være på nett.

4. På grunn av nett-turneringer, faller geografiske soner bort, det vil si at hver klubb kan arrangere maksimalt 12 mesterturneringer.

Geir Pedersen, Ishavsbyen Backgammon Klubb (IBgK), (SIGN)
Karl Frogner, Oslo Backgammon Klubb (OBgK), (SIGN)

Sentralstyrets (uten Karl Frogner) innstilling og motforslag:

Sentralstyret er imot forslaget. Vi må beholde klubbkvelder og live-spilling, ellers er mye av klubbenes eksistensgrunnlag borte. Mesterturneringer er viktige for klubbene. De gjør noen av klubbkveldene ekstra attraktive, og tiltrekker seg en del spillere som vanligvis ikke prioriterer en vanlig klubbkveld. I noen områder, sørger de også for at klubber får besøk av spillere fra andre klubber. 

Sentralstyret er enig i at nett-turneringer har vært en suksess. Vi vil heller oppfordre til at det utvikles interessante nye konsepter for nett-turneringer, framfor å overføre noe som fungerer godt live, til nettet. Vi bør derfor prøve å utvikle flere konsepter som gjør at live- og nett-turneringer kan leve side om side.

Forslag A:

Forslaget forkastes og reglene forblir uendret.

Forslag B:

Klubbene kan arrangere 1/3 av sine mesterturneringer på nett. Det er frivillig og skal ikke gå ut over kvotene som er tildelt i gjeldende regler. 

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND