logo


GF 2020 Valg av sentralstyre og revisor
Av Sentralstyret, 28. August 2020 17:31.
Sist endret 29. August 2020 12:07
 

Valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen 2020 i Norges Backgammonforbund


Valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen 2020 i Norges Backgammonforbund

Bakgrunn: I januar 2020 stod følgende å lese på Norges Backgammonforbunds (NBGFs) nettsider på nbgf.no: «Valgkomiteen i Norges Backgammonforbund består dermed av Kathrine Langjord, Sondre Rike og Hans Marius Eikseth. Hans Marius vil lede komiteen.»

Arbeidet: Komiteen begynte sitt arbeide foran sommeren 2020 med en kartlegging av ledige verv, og hvem som ellers var tilgjengelige. Personer i eksisterende verv har hatt samtaler med ett eller flere medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen har også vært i kontakt med kandidater utenfor sittende styre som ledd i sonderinger. Ingen henvendelser til komiteen (på initiativ fra potensielle kandidater selv) har vært registrert. Prosessen internt i valgkomiteen har foregått pr distanse ved bruk av epost og telefonisk kontakt.

Vedtektene har komiteen tolket slik at der leder velges for ett år, velges nestleder og økonomiansvarlig for to år.

Innstilling:

Styreverv Norges Backgammonforbund

Leder: Marianne Husum (Oslo), velges for ett år.
Nestleder: Elias Kritikos (Bergen), - NY-, velges for to år.
Økonomiansvarlig: Yvonne Pasali (Bergen), velges for to år.
Webansvarlig: Vidar Osen (Trondheim), gjenvelges for ett år.
Informasjonsansvarlig: Karl Frogner (Oslo), gjenvelges for ett år.

Andre verv til valg på generalforsammlingen:
Revisor: Hannu Lyyjynen (Bergen), gjenvelges for ett år.

Trondheim/Oslo 27.august 2020

Kathrine Langjord, Sondre Rike, Hans Marius Eikseth
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND