logo


Innkalling til Årsmøte BBgC lørdag 1. mai 2021 (flyttet fra 10.4)
Av BBgC v/ YP, 19. Januar 2021 10:20
Sist endret 7. April 2021 08:07
 

Vi oppfordrer alle medlemmer i BBgC om å stille på årsmøtet + en liten "vårfest". Årsmøtet holdes på Logehaven såfremt det er mulig når den tid kommer. Hvis ikke, vil vi komme tilbake med andre alternativer for gjennomføringen. PS: flyttet fra 10.4.


Vi møtes kl 14 på Logehaven og starter mesterturneringen først. Årsmøtet blir ca kl 17 samtidig som vi tar oss en matbit. Sted vedrørende mat er ikke bestemt ennå.

Forslag eller saker må være Yvonne Pasali i hende innen 24. april.

Dagsorden for årsmøtet:

1) Valg av møteleder og referent

2) Nedtegning av frammøtte og opptelling av stemmeberettigede

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Styrets beretning

5) Regnskap og budsjett

6) Innkomne saker

To saker er allerede meldt inn fra Jørn Inge Nesdal:
1. kan vi spille klubbens nett-turneringer på Galaxy/ alternativt sted enn BG Studio?
2. ingen mesterturneringer skal avholdes på nett. De skal kun avholdes live.
Annet:
- styret vil informere om intern tvistsak som oppsto i klubben i desember 2020/ januar 2021.

7) Vedtektsendringer

8) Kontingentfastsettelse

9) Valg

Som informert dere på julebordet i 2020, trer Yvonne Pasali av som leder, men kan fortsette med å ta seg av regnskapet som styremedlem hvis ingen andre ønsker dette vervet. 

Vi har de siste årene vært 3 stk i styret + 2 stk som vara. Håvard Raddum ønsker ikke fortsette som varamedlem. Jørn Inge Nesdal har stilt seg villig til styreverv, er der flere?

Det skal velges i denne rekkefølge:

  1. A) Leder
  2. B) Nestleder
  3. C) Kasserer
  4. D) Styremedlemmernbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND