logo


GF 2021, sak 7, Sentralstyrets innstilling om landslagsuttak
Av Marianne Husum Leder NBgF, 7. Oktober 2021 19:06
Sist endret 7. Oktober 2021 19:17
 

Sentralstyret har i etterkant av mesterskapene vi har deltatt i evaluert våre fremgangsmåter vedrørende utvelgelse av landslaget, sett i lys av hvordan ting har fungert og av resultatene våre.


I løpet av de siste årene har landslagsuttaket gått fra en ordning der landslagsplassene har vært avhengig av plassering på mestermøtetabellen, til at en landslagskomite bestående av erfarne spillere med god oversikt har tatt ut fem av spillerne på laget, mens de to andre kvalifiserer seg via seier i NM og Mestermøtet. Dette er blitt vedtatt på GF.
Et landslag i enhver sport er et lag som består av landets aller beste spillere. Som regel har man en trener med et apparat rundt seg som tar ut spillerne basert på objektive kriterier. Man stiller så i mesterskap med en sammensetning av ambisiøse elitespillere som kan forvalte de kvalitetene som man må besitte for å kunne hevde seg internasjonalt. Man velger de beste for å kunne forvente optimale resultater.

Landslagsutvelgelsen i Norge foregår i dag på en måte som ivaretar deler av disse kravene, nemlig at man primært kvalifiserer seg gjennom spillestyrke, men vi har også belønnet gode prestasjoner i NM og MM med landslagsplass. Bakgrunnen for at Mestermøtet-vinneren skulle premieres med landslagsplass var at det i sin tid ble tatt et beløp fra mestertmøtepotten til støtte for landslaget. Denne støtten er for lengst avviklet.

Sentralstyret legger ikke skjul på at vi ønsker et lag som består av de beste spillerne. Vi ønsker å belønne de som bruker dyrebar tid og energi på å bli god, som vier spillet en stor del av livene sine, som reiser og opparbeider seg internasjonal erfaring, som er målbevisste og ambisiøse. I dag belønner man to spillere som kanskje bare har hatt et bra år uten nevneverdig forbedring. På en måte belønner vi en god prestasjon eller flyten på et bestemt tidspunkt og ikke styrken til spilleren. Sentralstyret mener at på samme måte som man ikke belønner en fotballspiller som har scoret et vakkert mål med landslagsplass, kan man heller ikke fortsette å belønne de som kanskje bare har vært heldig i løpet av en mesterskapshelg. Inntrykket som er formidlet til sentralstyret gjennom landslagskomiteen er at de spillerne som har kvalifisert seg til laget på denne måten ikke nødvendigvis har jobbet ekstra med spillet sitt hverken i forkant eller i ettertid av mesterskapene. Tvert om tror vi at om PR bestemmer laget så vil flere prøve å forbedre spillet sitt for å ha en sjanse til å spille på landslaget. Man må prestere godt over tid. Om vi fortsetter som før, er stadig utskiftning av spillere uunngåelig og slik blir det heller ikke kontinuitet på landslaget. Vi risikerer å komme til mesterskap med svake spillere som ikke hører hjemme på det nivået, og som regelrett svekker laget. Det kan virke demoraliserende for de andre spillerne og vil regelrett svekke våre muligheter til å hevde oss mot de beste. Ifølge landslagskaptein Elias Kritikos har det ofte vært problematisk å velge ut lag til VM-kampene. Inkluderingshensyn har gjort at vi til tider har stilt med lag som har gitt oss dårligere utgangspunkt for å hevde oss. Det har vært situasjoner der spillere har krevd å få spille viktige kamper på tross av lagets interesser, og skapt uro i laget. I andre tilfeller har noen bedt om å ikke spille, for de har ikke følt seg gode nok, og bukket under for presset. Ifølge landslagskapteinen kunne vi hatt et par medaljer ekstra om laget hadde til enhver tid bestått av de beste. Det er den brutale sannheten. Vi kan ikke ha det slik.

Landslaget er ikke en inkluderingsarena og heller ikke en arena for bredden. Landslag betyr elite. Dette er sentralstyret kategorisk på. Vi ønsker et lag som kan vinne gull i ethvert mesterskap. Norge har såpass mange kvalitetsspillere, at dette er fullt aktuelt. Men ikke så lenge vi ikke stiller med vårt beste lag. For i backgammonverden er det så små marginer at enhver detalj kan bety noe. Det ser man på de som har vunnet mye de siste årene, for eksempel Danmark og Tyskland. De stiller med sine beste mannskap, og da kommer medaljene.

Sentralstyret foreslår følgende:
• Dagens ordning for landslagsuttak avvikles
• Laget tas ut basert kun på spillestyrke
• Spillestyrke dokumenteres gjennom et minimum antall live PR-turneringer (BMAB) eller kamper i løpet av ett år
• Landslagskomiteen beholdes og er ansvarlig for å samle inn og vurdere aktuelle data om spillerne. Sentralstyret kan ved behov skifte ut hele eller deler av komiteen, men det oppfordres til kontinuitet i sammensetningen.
• Alle prosesser rundt utvelgelse av lag og komite skal være transparente.

Fordeler med disse endringene:
• Vi stiller alltid med det beste laget
• Motivasjon hos spillere til å heve nivået sitt over tid og kjempe om landslagsplass
• Hobbyspillere vil ikke ta plassen til elitespillere
• Et steg nærmere å bli anerkjent som tankesport

Ulemper:
• Ingen

Detaljene rundt disse endringene vil bli utarbeidet.


Sentralstyret ønsker at disse endringene vedtas på GF 2021 og trer i kraft umiddelbart etter GF. Dette medfører at en fra neste år stiller i VM med det beste laget, basert på de ovennevnte kriterier.

Usportslig opptreden el. på landslaget eller i andre BG-sammenhenger kan medføre tap av plass på landslaget – for en kortere eller lengre periode. Et slik vedtak må gjøres av sentralstyret til NBgF. 


Sentralstyret NBgF
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND