logo


Tromsø trekker seg fra mestermøteskonseptet
Av Jon Kristian Røyset, 4. Januar 2022 03:39
Sist endret 4. Januar 2022 06:06
 
Ibgk har på styremøte i dag besluttet å trekke oss fra mestermøtekonsptet. Begrunnelsen for dette er at det ikke er like nok konkurransevilkår samt at det er ekskluderende for geografisk perifere spillere/medlemmer.


I 2021 bidro Tromsø med 25% av mestermøte-potta. Med dagens regelverk vil dette automatisk reduserer til kanskje rundt 1-2% samt at vi sannsynligvis ikke har noen reèl sjanse å kvallifisere spillere.

I fjorårssenongen opplevde vi og at regler for gjennomføring av mesterturneringer endret seg undervegs. Dette finner vi useriøst kan og sammalignes med at man endrer reglene midt i en fotballkamp til lagens favør/disfavør. Effektivt tapte vi 2 turneringer på dette.

Vår oppfatning er at hele mestermøtekonsptet må gjennomgås og evalueres. Vi tror ikke på en ny oppdatert versjon med enda flere regler. Snarere bør en tilstrebe å forenkle det hele og fokus bør være et godt backgammontilbud til flest mulig spillere/medlemmer og at disse konkurrer på like vilkår.

Flaskehalsen her ligger i at mange klubber, i sær de store, ønsker å ha mesterturneringer som et tilbud til live spilling i klubb. Disse klubbene har uansett et godt tilbud for sine spillere. Problemet blir altså at mindre klubber starter langt bak de andre i "rittet" mot mestermøtet, mens geografisk perifere spillere blir helt avskåret fra å delta i en slik nasjonal happening som mestermøtet er. Det er ikke noe poeng i å ha et sluttspill dersom ikke vegen frem dit er lik for alle.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND