logo


Mesterturneringer for 2022 endres radikalt
Av Thorleif Reisvold, President NBgF, 4. Januar 2022 09:28
Sist endret 7. Januar 2022 11:59
 
Kvalifiseringen til Mestermøtet er og har vært urettferdig. Som en konsekvens har klubber og spillere med jevne mellomrom boikottet mesterturneringer på grunn av forskjellsbehandlingen regelverket medfører. I kraft av vedtakene som ble gjort på fjorårets Generalforsamling så innfører sentralstyret store endringer. Mesterturneringer vil foruten NM og bymesterskap gå online. Samtidig implementeres Mellomturneringer og Begynnerturneringer i konseptet.


Presidenten gikk i dialog med klubbene og spillerne for å få på plass et opplegg de ikke ville boikotte, protestere mot eller hva det måtte være. Han feilet, det har vært for mange hensyn å ta om mesterturneringer skal spilles kun live. Tromsø er ikke med videre og dermed forsvinner flere elitespillere ufrivillig fra turneringen.

I tillegg er pandemien stadig over oss, de første live mesterturneringene er allerede avlyst. Forbudet mot online turneringer biter oss fort i halen.

Behovet for en radikal endring er vurdert prekær. 

Derfor tar sentralstyret affære umiddelbart for å verne elitespillerne våre slik at Mestermøtet for fremtiden gir eliten, men også mellomklassen og begynnerklassen, en stabil og rettferdig plattform for sin backgammoninteresse uavhengig av pandemi, lokale protester og regelverk som til nå ikke har sikret alle lik tilgang på mesterturneringer.

Vi tar i bruk online mulighetene til å gjøre konseptet rettferdig for medlemmene våre. Samtidig vil vi bruke konseptet for å stimulere til deltakelse på våre største turneringer og dermed inkluderes noen liveturneringer også. Kort fortalt blir det langt færre mesterturneringer totalt sett ettersom de vanlige mesterturneringene som før gikk i klubb nå flyttes online med lik tilgang for alle. Samtidig vil nesten halvparten av det totale antall turneringer gå live ettersom NM og Bymesterskap også er med i konseptet.

Risikoen ligger i hvordan dette påvirker aktiviteten. Som et tiltak innfører NBgF også mellom- og begynnerklasse i konseptet for å gi alle medlemmer et tilbud på lik linje med eliten. Sluttspillene der vil imidlertid gå online inntil vi har erfaring og vet hva live sluttspill vil medføre økonomisk for konseptet.

Ordet mesterturnering og spesielt mesterturneringsregler blir nå for snevert til å beskrive det nye konseptet og det samlende begrepet endres til "Norgescup"

For noen klubber betyr endringen en ny hverdag. Mesterturneringer i klubben har vært en sentral del av tilbudet for mange, men samtidig håper vi klubbene ser muligheten til å lage egne opplegg uten forstyrrelsen av å måtte arrangere 12-16 mesterturneringer.

Fra og med 2022 vil man kunne kjempe om mesterpoeng, mellompoeng og begynnerpoeng for å kunne delta i de respektive sluttspillene i følgende turneringer:

 • Mesterklasse, åpen klasse (avgift 50,-)
  • 14 online turneringer i NBgF regi (+ online NM / NM speed mesterklasse)
  • NM mesterklasse
  • NM speed mesterklasse
  • Alle bymesterskap
 • Mellomklasse, rating <1650 (avgift 30,-)
  • 14 online turneringer i NBgF regi (+ online NM / NM speed mellomklasse)
  • NM mellomklasse
  • NM speed mellomklasse
  • Alle bymesterskap med mellomklasse
 • Begynnerklasse, rating < 1400 eller spilt aktivt i 2 år eller mindre  (avgift 20,-)
  • 14 online turneringer i NBgF regi (inkludert online NM begynnerklasse)
  • NM begynnerklasse
  • Alle bymesterskap med begynnerklasse

Det vil opprettes en poengtabell for hver klasse, slik man til nå kun har hatt for mesterklassen/mesterpoeng.

Det er ratingen som avgjør hvor mye du kan delta på. Begynner-, mellom- og mesterturneringer skal veksle slik at det arrangeres en turnering pr uke i tilsammen 42 uker. Siste 10 ukene i året er satt av til online NM, sluttspill og ferie.
Online turneringene vil som utgangspunkt ikke legges slik at de konkurrerer med liveaktivitet.

Sentralstyret er villig til å dra mye av lasset, men ønsker og at andre bidrar som turneringsledere, send mail til  norgesbgforbund@gmail.com om du ønsker å arrangere en eller flere ganger. Tanken er at hver online turnering i bunn og grunn kan teste ut alle slags opplegg. Døren er vidåpen.

Spillested. Noen medlemmer er utestengt fra online spillesteder. Det er NBgFs justis som gjelder i disse turneringene og skulle spillestedet ikke tillate at våre medlemmer spiller på serveren uten at NBgF har gjort samme vedtak så kan ikke klassens turneringer spilles der. Turneringene våre skal og må være åpne for alle NBgF medlemmer. To spillesteder er godkjent for bruk rent teknisk: backgammongalaxy.com og heroes.backgammonstudio.com. Flere spillesteder kan komme på listen. Så vil det være opp til turneringslederen for den enkelte turneringen hva som velges.

Komplett regelverk finner du her

Mesterturneringene, foruten bymesterskap, som allerede er lagt inn i kalenderen må som følge av dette fjernes. Dette gjøres av sentralstyret.

Litt historikk

Mestermøtet skal kåre Mesternes Mester. Et grunnprinsipp i en slik konkurranse må være like konkurransevilkår.

Da regelverket ble til var det stor avstand mellom klubbene og internett var ikke et reelt alternativ. Det funket.

Så kom mange nye klubber på østlandet med for fullt i konseptet. Drammen i 2006, Åsgårdstrand i 2007 og Nesodden i 2009. Belønningen de lokale spillerne fikk var tilgang på 3-4 ganger så mange mesterturneringer som resten av landet. Den viktigste faktoren for å kvalifisere deg til Mestermøtet er antall turneringer du har tilgang til. Protestene måtte komme.

Den geografiske spredningen på klubbene var plutselig et problem.

Regelverket ble endret. Antallet pr region ble forsøkt justert, men fremdeles er det enorme skjevheter. Tilgangen på turneringer varierer fra 16-50 avhengig av hvor du bor. Er du skikkelig uheldig og bor i Nord Norge så er tallet 0. Selv om man starter klubb får man bare 16 turneringer. Mange føler seg lurt, med rette.

Så kom pandemien. Plutselig hadde alle lik tilgang ettersom klubbenes mesterturneringer ble flyttet online. 60+ turneringer kunne man spille på nett. Det ble for mye for de fleste og flere klubber trakk seg ut i protest i 2021.

2021 ble et rart år. Noen kunne bare spille online, mens spillere i Bergen, Oslo og Trondheim i tillegg hadde live tilgang  i klubben sin så sant pandemitiltak tillot det. Klubber som Stavanger vedtok å ikke arrangere mesterturneringer i 2021. Drammen, Nesodden, Bodø og Tønsberg fulgte i praksis etter. Rammeverket for spillerne forble urettferdig. Hybriden med klubb og internett fungerer heller ikke optimalt med klubbene i førersetet.

Løsningen kjenner vi. Pandemien tvang oss som nevnt online og ga oss svaret. Alle har tilgang online.

Online løser ikke alt. Da vi gikk online under nedstengningen forsvant 40% av spillerne. Hovedsakelig fra mellomklassen og begynnerklassen, men også noen fra eliten. Internett er ikke for alle. Samtidig er det et personlig valg man selv har kontroll på. Det er ikke regelverket som stopper deg.

Vi tror mange av de 40% vi mistet har lyst å spille online om de fikk en tilpasset klasse å spille i. Vi forsøker derfor en mellomklasse i konseptet med et online sluttspill ("Mellommøte"). Så får responsen vise oss om det er grunnlag for live sluttspill også her. Det blir også en begynnerklasse med tilhørende begynnermøte som en del av fokuset NBgF ønsker å ha på rekruttering.

Forhåpentligvis kan dette få flere spillere med og verve flere spillere også til klubbene.


Sentralstyret 07. januar 2022.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND