logo


Innbydelse til Osloserien våren 2022
Av Seriekomitéen OBgK, 24. Januar 2022 10:24
Sist endret 14. Februar 2022 23:34
 
Gamle og nye lag inviteres til å melde seg på serien. Også enkeltspillere kan ta kontakt for å få tips om lag som trenger spillere. Vi starter med kickoff LIVE lørdag 19. februar.


Osloserien er Oslo Backgammonklubbs lagturnering. Den foregår to ganger i året (vår og høst). Vinneren av høstens sesong får tittelen Oslomester for lag våren 2022.

Vi starter med kickoff lørdag 19.2 kl 15.00. Og vi er endelig tilbake LIVE - og i motsetning til forrige sesong har vi stor tro på at det skal være gjennomførbart denne gangen. Sted vil bli offentliggjort senere.

Terminlista videre vil avhenge av hvor mange lag vi blir. Flere detaljer kommer når påmeldingsfristen er over.

Påmelding og påmeldingsfrist
Påmelding sendes til Gaute Andersen senest mandag 14.2. Påmeldingen skal inneholde lagnavn, kapteinens navn og spillernes medlemsnummer og navn.

Betaling og betalingsfrist
Startkontingenten er kr 600 pr lag, betales til konto 9100.44.10586, evt via vipps til 95 02 02 02. Betalingsfrist mandag 14.2

Lagnavn, spillere og kaptein
Laget må ha et navn. Det skal bestå av maks 3 ord og maks 30 tegn. Hvert lag skal bestå av minst 4 og høyst 7 spillere. Hvert lag skal ha en kaptein, som blir lagets kontaktperson til de andre lagene (kapteinene) og til seriekomitéen.

Hjemmebane
Hvert lag må ha en hjemmebane (café, forsamlingslokale, pub el). Det må være mulighet til å spille der til kl 24.00. Andre krav til hjemmebane - se reglementets pkt 2.6.

Opplegg for serien
En lagmatch avvikles som tre enkeltmatcher, hver til 13 poeng. Laget som vinner minst to enkeltmatcher vinner lagmatchen og får to poeng, taperlaget får null poeng. Spilledag (utenom kickoff og avslutning) er torsdag kl 19.00. Lagene møtes to ganger i sesongen, hjemme og borte. De to første (kickoff) og de to siste (serieavslutningen) rundene spilles på felles spillested. Det endelige opplegget kan bli justert når påmeldingsfristen har gått ut.

Da er det bare for både gamle og nye lag å avtale hvem som skal være lagkaptein, sanke sammen spillere og finne en hjemmebane. Det er bare tida og veien til påmeldingsfristen, så sett i gang!

Seriekomiteen består av:
Marianne Husum (leder)
Stein Welle - 938 52 220
Gaute Andersen - 950 20 202

Skulle du lure på noe er det selvfølgelig bare å ta kontakt!
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND