Neste turneringer:
23. April
BBGK MT nr. 6
23. April
Bergen MT 5
26. April
Bergen MT 6 (tors)
26. April
TBgK MT #8
Norgesbackgammonforbund
Av President Bjornar Bugge, 10. April 2003.
Sist endret 28. Desember 2017 10:18
 
Norges Backgammonforbunds formål er nedfelt i vedtektenes #1, som lyder:

# 1 Formål å

1. Norges Backgammonforbund (NBgF) er en sammenslutning av backgammonklubber og spillere.

2. Forbundet skal være høyeste organ for organisert backgammon i Norge, og representere norsk backgammon i inn- og utland. Videre skal forbundet ivareta spillernes og klubbenes interesser, og arbeide for å øke interessen for backgammon generelt.

3. Forbundet er ikke-kommersielt.

4. Forbundet skal fastsette og publisere regler for backgammonspilling i forbunds- og klubbregi.


For email
Please note BG in the subject line
>>>

NBgFs sentralstyre Telefon
Rune Halvorsen President 936 54 320
Espen Fredriksen Visepresident 938 14 062
Elisabeth Helleland Økonomisjef 468 19 681
Geir Skoglund Websjef 907 70 644
Tore Fredriksen Informasjonssjef 454 30 909
 
Landsrådet  
Rune Halvorsen President 936 54 320
Espen Fredriksen Visepresident 938 14 062
Yvonne Hoff Pasali Bergen 930 18 700
Carl Bechstrøm Bodø 470 12 355
Stig F. Sørdahl Drammen 469 54 170
Kristian Thulin Haugesund 920 27 713
Geir Skoglund Nesodden 907 70 644
Morten Gjerde Notodden 906 42 900
Chris Hedberg Oslo 918 91 298
Rune Halvorsen Stavanger 936 54 320  
Jon Kristian Røyset Tromsø 930 44 384
Nasim Dadgostar Trondheim 452 58 052
Beate Siglen Tønsberg 93 42 62 39
Kjell Arne Borge Arendal 47 88 42 60
 
Valg- og vedtektskomité
Stig F. Sørdahl Valgansvarlig 469 54 170
Kristian Thulin Vedtektsansvarlig 920 27 713
Bjørnar Bugge Forumsmoderator 920 68 095 (kun SMS)
 
Revisorer
Bjørnar Bugge    
Sven Erling Thorsen   982 25 054

Kontonummer

Kontonummer til Norges Backgammonforbund er : 6428.05.06239

Organisasjon og medlemsskap

Norges Backgammonforbund innførte 1.1.2000 ny organisasjonsmodell som ble formalisert vedtektene av NBgFs generalforsamling i 7. oktober 2000.

Den gamle modellen var basert på direkte (individuelt) medlemsskap i forbundet. I den nye modellen er det lokalforeninger som er medlem i NBgF. Enkeltpersoner blir altså normalt indirekte medlemmer i forbundet. Det åpnes likevel for direkte medlemsskap for spillere uten tilknytning til noen lokalforening.

Se denne siden for gjeldende satser og rutiner for tegning av medlemskap.

utdrag fra vedtektene, §5:
Generalforsamlingen er NBgFs høyeste og vedtektsgivende myndighet. Landsrådet er NBgFs nest høyeste organ. Presidenten er landsrådet leder og vicepresidenten er landsrådet nestleder og presidentens stedfortreder. Landsrådet utgjøres forøvrig av klubbenes ledere. [...]
Sentralstyret er underordnet generalforsamlingen og landsrådet, og har den utøvende myndighet og er ansvarlig for den daglige, forretningsmessige drift. [...]


NBGF sitt kontonummer er: 6428.05.06239. Dette kontonummeret benyttes ved innbetaling av mesterturneringspenger etc.

Veiledning for klubbledere

NBgF har laget veiledning for klubbledere Veiledning  for klubbledere

Dagbok for NBgF 2015-2016 d.d

NBgF skriver Dagbok for aktiviteter i forbundets regi, bymesterskap i de forskjellige klubber og mesterturneringer Dagbok 2015-2016

Lokalforeninger

NBgF har følgende aktive lokalforeninger:

Bergen Backgammon Club
Bodø Backgammonklubb
Drammen Backgammonklubb
Haugesund Backgammonklubb
Ishavsbyen Backgammonklubb (Tromsø)
Nesodden Backgammonklubb
Notodden Backgammonklubb
Oslo Backgammonklubb
Stavanger Backgammonklubb
Trondheim Backgammonklubb
Tønsberg Backgammonklubb

I tillegg finnes det p.t. følgende sovende klubber:

Fedje Backgammonklubb
Hammerfest Backgammonklubb
Ringerike Backgammonklubb
Kristiansand Backgammonklubb

Regler

NBGF har et eget sett med Turneringsregler. Disse ble sist revidert våren 2009, .

Våren 2017 ble vi spurt om å gå over til et felles Europeisk Turneringsreglement, noe som er en fordel. Derved byttet vi de totalt ut september 2017. De nye Turneringsreglene kan du lese her.

Dokumenter

Vedtekter for NBgF

Referat fra NBgFs generalforsamling 7. oktober 2000
Referat fra NBgFs generalforsamling 6. oktober 2001
Referat fra NBgFs generalforsamling 5. oktober 2002
Referat fra NBgFs generalforsamling 4. oktober 2003
Referat fra NBgFs generalforsamling 2. oktober 2004
Referat fra NBgFs generalforsamling 1. oktober 2005
Referat fra NBgFs generalforsamling 30. september 2006
Referat fra NBgFs generalforsamling 8.september 2007
Referat fra NBgFs generalforsamling 11.oktober 2008
Referat fra NBgFs generalforsamling 3.oktober 2009, og Regnskap/budsjett
Referat fra NBgFs generalforsamling 11. september 2010
Referat fra NBgFs generalforsamling 1.oktober 2011
Referat fra NBgFs generalforsamling 6.oktober 2012
Referat fra NBgFs generalforsamling 24. august 2013
Referat fra NBGFs generalforsamling 17.oktober 2014
Referat fra NBGFs generalforsamling 14.oktober 2015
Referat fra NBgFs generalforsamling 25. september 2016

Referat fra NBgFs generalforsamling 3. juni 2017 og regnskap/budsjett


Backgammon: historie og regler

 


R A T I N G   -   T O P    5

Farzin Aarabi   1845
Jon Kristian Roeyset   1843
Rune Halvorsen   1820
Thorleif Reisvold   1820
Dagfinn Snarheim   1805

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018