logo


Landslag - kriterier uttak, en pressisering
Av Rune Halvorsen, 16. Juli 2017 21:08
Sist endret 20. Juli 2017 17:14
 
Oppklaring av kriteriene for uttak av landslaget.


På generalforsamlingen i 2016 fikk Fred W støtte for et av sine forslagvedr. uttak av landslaget for 2018. Det var forslag A som ble godkjent.

Her heter det at: "Generalforsamlingen ber sentralstyret lage forslag til nye kriterier for uttak av landslag. Et fullstendig forslag bes utarbeidet innen 1.9.2017, slik at det kan legges fram for generalforsamlingen i 2017 og gjelde fra 1.1.2018".  Les forslag til generalforsamlingen 2016 her.

Dette ble ikke fulgt opp på generalforsamlingen i 2017 ifølge referat fra generalforsamlingen.

Vi tar Fred sitt forslag på største alvor, og vil ta opp forslaget på neste generalforsamling, Trondheim 2018, og lage forslag som er klart i god tid. Oppfordrer andre til også å diskutere kriterier for uttak av landslaget og formulere forslag, slik at vi får en bred diskusjon. Vi trenger også en å se på finansiering av landslaget, ettersom de 10 kronene vi tar inn i ekstra mesteravgift generer for lavt beløp til å kunne gi reisestøtte som monner. Kom med forslag!

Inntil videre fortsetter vi å kreve inn 10 kroner ekstra i mesteravgift, og baserer derfor også uttak av landslaget på mesterpoeng og 2 soner, slik det er beskrevet her.

Endringer i kriterier for uttak av landslag skjer tidligst på generalforsamlingen i Trondheim 2018, og blir da evt. gjeldende fra 1. januar 2019.

Oppsummert: Vi fortsetter som før.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND