logo


Styreprotokoll
Av Thorleif Reisvold, President NBgF, 5. November 2021 17:50
Sist endret 9. Januar 2022 18:40
 
Her finner du en liste over vedtak gjort i Sentralstyret etter GF 2021.


 

Dato Beskrivelse Vedtak Innvendinger
2022-01-06

Boikott av mesterturneringsbeskrivelse.

https://nbgf.no/index.php?newsId=3762 

Innført nytt regelverk, se nyhet.

https://nbgf.no/index.php?newsId=3762 

Ingen (Samstemt)
2021-12-13

Regjeringen innførte skjenkestopp og begrensninger på 20 stk pr turnering. I praksis stenger det ned de fleste mesterturneringer. Presidenten kalte inn til hastemøte for å revurdere styrets beslutning om å ikke tillate online mesterturneringer ut året med begrunnelse i at man hadde tillat online turneringer før i sesongen og at det ikke er rett å endre reglene underveis, slik man hadde gjort. Samt at spillerne forventer det.

Vedtatt å tillate mesterturneringer online ut året 4 mot 1, men kun dersom turneringen i seg selv allerede er annonsert. Yvonne mente det var feil å vippe frem og tilbake i form av å endre mening så kjapt.
2021-12-06

Flere komiteer er oppdatert. Landslagskomiteen  var ønsket å utvides med Dagfinn. Webutformingskomite ble lagt ned pga inaktivitet. Marianne og Vidar erstattes inntil videre av Thorleif som moderator på Facebook og Forum.

Vedtatt som i beskrivelsen. Ingen (samstemt)
2021-12-06 Symboler for mellomklasse og rekruttklasse ble spilt inn for å motivere klubber til å splitte turneringene sine i flere klasser. Forslaget falt i diskusjon. Istedenfor vedtatt å lage flere lister i tillegg til ratinglisten. Samt la listen bestå av spillere som har spilt en kamp siste 2 år uavhengig av betalt medlemskap (men fremdeles krav om 15 kamper totalt). Ingen (samstemt)
2021-12-06 Sandnes har ønsket å kjøpe premie til NM - presisjonsterninger med inskripsjon "NORGESMESTER". For å bestille må man kjøpe langt mer enn Sandnes trenger og styret ble bedt om å vedta større bestilling.  Forbundet kjøper 65 sett med terninger og fordeler kostnaden på NM over 5 år. Ingen (samstemt)
2021-12-06 Nye MT regler "forbyr" online mesterturneringer, hva skal vi tilby istedenfor? Online tilbudet er der uansett. Mestermøte online ble vurdert, men forkastet. Det vil istedenfor gjøres mer ut av online NM og innføres i tillegg online speed NM. Ingen (samstemt)
2021-12-06 Det er varslet ytterligere tiltak i forbindelse med pandemi. Forbundet har vurdert om man skal åpne for online mesterturneringer i klubbregi ved nedstengning i desember. Turneringer som ikke lar seg gjennomføre avlyses, det blir ikke mulig å flytte online. Ingen (samstemt)
2021-12-06 Mesterturneringsreglene har vært på høring og må besluttes. Største endring gjelder forhold til online turneringer og gjennomføring av Mestermøte. Nye regler vedtatt, se egen nyhet. Ingen (samstemt)
2021-11-05 Enkeltspiller oppgir frustrasjon over at turneringsledere rater kamper som ikke er påbegynt. Dette gjøres når spillere ønsker å trekke seg fra turnering for å motvirke at de gjør det. Turneringsledere har ulik praksis på dette området.   Sentralstyret vedtok at man ikke kan rate kamper som ikke er påbegynt, i samråd med andre forbunds praksis. Ingen (samstemt)
2021-10-22 GF2021 ga Sentralstyret fullmakt til å beslutte hvor NM 2022 skal gå. Thorleif Reisvold søkte om å få arrangementet til Sandnes. Sentralstyret vedtok å gi arrangementet til Sandnes under ledelse av Thorleif Reisvold. Ingen (samstemt)

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND