logo
Hovedmeny


Norpunkt-
Av Ole Friis Iversen, 17. Juni 2010 14:12
Sist endret 10. August 2017 09:10
 

Før internett ble allemannseie hadde NBGF et medlemsblad som het Norpunkt hvor man holdt kontakten med sine medlemmer. En forsøkte etter beste evne å gi ut bladet to ganger i året, og primus motor var Stein Kulset med god hjelp fra andre, inkl den sittende president.


Etter at NBGF hadde krash på sin harddisk for mange år siden forsvant Norpunktene fra websidene, ingen har påtatt seg oppgaven med å hente dem fram igjen før nå, og uke etter uke kommer det fler og fler nummer hit.

Det som gjenngis på websidene her er bare noen av artiklene som var med i hvert nummer. Hvert nummer inneholdt også ord fra redaktør og/eller president, ratinglisten, oppgaver mm.

Norpunkt #3 NM1992 referat.
Norpunkt #4 NM1993 referat og intervju med Norgesmesteren
Norpunkt #5 Stiftelsesmøte, Cafe fiasko cup, ratingformelen
Norpunkt #6 Vårkastet, Jellyfish
Norpunkt #7   Historien til NBGF, NM-94, De 10 bud og klubbmiljøet i Trondheim.
Norpunkt #8   Klubbkveld på Tordenskiold og teori om åpningsspillet.
Norpunkt #9   Nordic Open, Oslo Open, Tordenskiold og Trondheim.
Norpunkt #10   Spillerportrett Andre Rognes.
Norpunkt #11   NM 1995 inkl intervju med vinneren.
Norpunkt #12   Jellyfish
Norpunkt #13   Nordic , Oslo Open, Dockside mm .
Norpunkt #14   NM 1996.
Norpunkt #15   Hans Liby vs Karsten Schmidt
Norpunkt #16   NM 1997 og dobbel-3
Norpunkt #17   2-ifra kube, Shahab i bakspill mm
Norpunkt #18   Nordic Open, Oslo Open, mm
Norpunkt #19   Snowie, JellyFish og Monte Carlo
Norpunkt #20   NM intervju og Styresett i NBGF
Norpunkt #21   Bjarne Fisk, Organisering av NBGF og kommentert matchMitt bidrag i dette er kun å taste inn gammel informasjon på nytt, og supplere med litt grafikk og slikt der det finnes. Jeg hadde aldri noen redaksjonell rolle og materiale er as-is, så det kan finnes store hull og mangler.

-Ole
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND